A Microtus oeconomus pocokfaj fogmorfológiai és genetikai elemzése

Dr. Pazonyi Piroska témavezetésével két hallgató, Zsolt Anna (ELTE Biológus BSc, Földtudományi BSc) és Németh Emese (ELTE Biológus BSc) 2012 szeptemberétől foglalkozik egy pocokfaj fajon belüli fogmorfológiai változásaival. 2013-ban TDK dolgozatot nyújtottak be a témában.

Microtus oeconomus pocokfaj jelenleg reliktum Magyarországon, de az elmúlt 100 ezer évben sokkal gyakoribb volt. Azért választottuk ezt a fajt, mert fogazatában (különösen az alsó első molárison) jelentős fajon belüli morfológiai különbségek figyelhetők meg. A fosszilis fogak mellett (kb. 400 állkapocs), az MTM Emlősgyűjteményének recens anyagát is vizsgálni fogjuk (kb. 100 állkapocs).

Célunk, hogy morfológiai elemzéssel (landmark analízissel) kimutassuk a fajon belüli morfológiai különbségeket, a morfológiai típusok eloszlását és az eloszlások időbeli változásait. Az egyes lelőhelyekről (időhorizontokból) származó fogak morfológiai eloszlása utalhat a fogyasztott táplálékra, így a különböző morfológiai típusok eloszlásának változásai (pl. a robusztusabb, vastagabb zománcú típus arányának növekedése) utalhatnak a környezet, illetve a vegetáció változásaira.

A morfológiai elemzés mellett genetikai vizsgálatokat is végeznénk az állkapcsokon. Reményeink szerint a morfológiai változások hátterében genetikai változások (is) állnak, így a két módszer eredményei összeköthetők. A genetikai vizsgálatok segítségével nyomon lehet majd követni a Microtus oeconomus populáció változásait, tisztázni lehet, hogy mikor migráltak új genetikai állományú populációk a területre, illetve mikor alakult ki a mai genetikai összetétel. A hazai eredményeket összevetve más területekről származó adatokkal, lehetőség nyílik a faj populációdinamikai elemzésére az elmúlt 100 ezer évben.