Virág Attila

tudományos munkatárs

Munkahely:  ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Levelezési cím: ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Telefon:  +36-1-372-2500/8722
Fax: +36-1-381-2130
Email: viragattila(dot)pal(at)gmail(dot)com
Honlap: https://sites.google.com/site/viragattila86/Home/szakmai

Fő kutatási téma
Pliocén és pleisztocén ormányosok vizsgálata
Pleisztocén kisgerincesek tafonómiai vizsgálata

Tudományos fokozat
2014 PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Végzettség
2009 okleveles geológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Munkahelyek
2015– tudományos munkatárs, posztdoktor kutató, MTA–MTM–ELTE Paleontológiai Kutatócsoport
2014 – 2015 segédmuzeológus, Magyar Természettudományi Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár
2013 tudományos segédmunkatárs, MTA–MTM–ELTE Paleontológiai Kutatócsoport
2012 – 2013 tudományos segédmunkatárs, ELTE TTK Őslénytani Tanszék
2011 – 2013 preparátor, Magyar Természettudományi Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár

Oktatási tevékenység
2011 – Mammalia (ELTE TTK, geológus mesterszak)
2011 – Ősormányos maradványok vizsgálata (ELTE TTK, geológus alapszak)
2009 – Gerinces paleontológia (ELTE TTK, geológus alapszak)