Vörös Attila

tudományos tanácsadó, a kutatócsoport alapítója és korábbi vezetője

Munkahely: MTM Őslénytani és Földtani Tár
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Levelezési cím: 1431 Budapest, Pf. 137
Telefon: +36-1-210-1075/2303
Fax: +36-1-338-2728
Email: voros(at)nhmus(dot)hu

 

Fő kutatási téma
Triász ammonoidea taxonómia, biosztratigráfia és paleoökológia
Jura brachiopoda taxonómia, paleoökológia és paleobiogeográfia
Mezozoós ősföldrajz és lemeztektonika
Karbonátszedimentológia (jura, eocén, Magyarország)
Magyarország jura brachiopodái
Tethysi mezozoós ősföldrajz
Az alp-kárpáti régió mezozoós rétegtana és ősföldrajza

Tudományos fokozat
2010 Az MTA rendes tagja
2004 Az MTA levelező tagja
1997 MTA Doktora
1985 A földtudomány kandidátusa, Magyar Tudományos Akadémia
1971 Dr. rer. nat., Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Végzettség
1968 okleveles geológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Munkahelyek
1970 – 2012 főmuzeológus, kutatócsoport-vezető, főosztályvezető, Magyar Természettudományi Múzeum, Föld- és Őslénytár
1968 – 1970 tudományos segédmunkatárs, ELTE Őslénytani Tanszék

Elismerések, díjak 
2012 Hantken Miksa Emlékérem, adományozó: Magyarhoni Földtani Társulat
2005 Ipolyi Arnold Tudományfejlesztési Díj, adományozó: OTKA
2003 Tiszteleti Tagság, adományozó: Magyarhoni Földtani Társulat
2000 Hantken Miksa Emlékérem, adományozó: Magyarhoni Földtani Társulat
1996 Akadémiai Díj, adományozó: Magyar Tudományos Akadémia

Ösztöndíjak
1998 (2 hét) Zürichi Egyetem
1986 (1 hónap) Nápolyi Egyetem
1983 (1 hónap) Nápolyi és Palermói Egyetem
1980 (3 hónap) Palermói Egyetem

Oktatási tevékenység
ELTE TTK geológus szak/Földtudományi Doktori Iskola kurzusok:
Brachiopoda paleobiológia
Paleobiogeográfiai munkamódszerek
Az alp-kárpáti régió mezozoós rétegtana és ősföldrajza