Ildikó Vincze's publications

2016

Pál, I., Magyari, E. K., Braun, M., VinczeI., Pálfy, J., Molnár, M., Finsinger, W. and Buczkó, K. 2016: Small-scale moisture availability increase during the 8.2 ka climatic event inferred from biotic proxy records in the South Carpathians (SE Romania). The Holocene. DOI: 10.1177/0959683616640039.

2013

Magyari, E. K., Demény, A., Buczkó, K., Kern, Z., Vennemann, T., Fórizs, I., Vincze, I., Braun, M., Kovács, J. I., Udvardi, B., Veres, D., 2013: A 13,600-year diatom oxygen isotope record from the South Carpathians (Romania): Reflection of winter conditions and possible links with North Atlantic circulation changes, Quaternary International, 293, pp. 136-149.

 

Konferencia közlemények

 

2016

Vincze I., Magyari E., Jakab G., Braun M., Szalai Z., Finsinger W. (2016): Paleoökológiai rekonstrukció növényi makrofosszília és makropernye vizsgálatok alapján. Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2015. május 26-28. Kozárd, pp. 41-42.

 

2015

Pál I, Magyari EK, Vincze I, Orbán I, Braun M, Hubay K, Molnár M, Tóth M, Finsinger W, Buczkó K: Responses of terrestrial vegetation to Holocene rapid climate change events in the Retezat Mts In: XIX. INQUA Congress: Quaternary perspectives on climate change, natural hazards and civilization. Konferencia helye, ideje: Nagoya, Japán, 2015.07.26-2015.08.02. Nagoya: Science Council of Japan - Japan Association for Quaternary Research - International Union for Quaternary Research, p. -.

Vincze I., Magyari E., Jakab G., Braun M. (2015): A Kokadi-láp multi-proxy vizsgálata – Környezet- és klímarekonstrukció növényi makrofosszília vizsgálat alapján Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 18. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2015. Május 14-16. Varbó-Fónagyság, pp. 37.

Vincze I, Orbán I, Pál I, Marinova E, Jakab G, Birks H H, Finsinger W, Magyari E Későglaciális és holocén erdőhatár változások a Déli-Kárpátokban: klimatikus és antropogén hatások a Retyezát hegység déli lejtőjén In: Tájhasználat és tájvédelem – kihívások és lehetőségek: VI. Magyar Tájökológiai Konferencia. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.05.21-2015.05.23.p. -.

 

2014

Vincze I., Orbán I., Marinova E., Jakab G., Birks H. H., Finsinger W., Magyari E. K. (2014): Drivers of the Holocene treeline and timberline changes in the Retezat Mountains (South Carpathians, Romania). Abstract Book. 2nd International Workshop – Late Pleistocene and Holocene climatic variability in the Carpathian-Balkan region (CBW2014), 6th – 9th November 2014, Cluj-Napoca, Romaniap. 183-184. DOI: http://dx.doi.org/10.4316/GEOREVIEW.2014.0.0.246

Vincze I., Orbán I., Marinova E., Jakab G., Birks H. H., Finsinger W., Magyari E. K. (2014): Late-glacial and Holocene treeline changes in the Southern Carpathians (Romania): climatic and anthropogenic drivers of the vegetation changes. Abstract Book. 9th European Palaeobotany and Palynology Conference, 26th – 31th August 2014, Padova, Italy, p. 299-300.

Vincze I., Orbán I, Birks, H., Marinova, E., Jakab G., Magyari E. (2014):Holocén erdőhatár változások a Déli-Kárpátok Retyezát hegységében: különbségek a déli és az északi lejtő között. (Holocene treeline changes in the South Carpathians (Retezat Mts.): differences between north and south slopes. Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 17. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2013. május 29-31. Győr, pp. 37-38.

Orbán I., Vincze I., Birks, H., Marinova E., Jakab G., Magyari E. Késő-glaciális és holocén erdőhatár változások a Retyezát-hegységben (Late glacial and Holocene treeline changes in the Retezat Mountains). In: MAGYARI E. (szerk.): Késő negyedkori kvantitatív környezeti és klímarekonstrukciók a Déli-Kárpátokban (Late Quaternary Qualitative environmental and climate reconstructions in the South Carpathians) PROLONG PROJEKT előadóülés absztraktkötete. p. 14-15.

Finsinger W., Vincze I., Fevre J., Magyari E. Lokális és regionális erdőtüzek a Retyezát-hegységben az elmúlt 16 000 évben (Local and regional fire histories in the Retezat Mountains during the last 16 000 years). In: MAGYARI E. (szerk.): Késő negyedkori kvantitatív környezeti és klímarekonstrukciók a Déli-Kárpátokban (Late Quaternary Qualitative environmental and climate reconstructions in the South Carpathians) PROLONG PROJEKT előadóülés absztraktkötete. p. 23.

Vincze I., Pál I., Magyari E.: Üledék hozzáférhetőségi adatbázis a Retyezát hegység 4 tavi üledékszelvényére vonatkozóan. (Sediment availability database for the 4 studied lakes in the Retezat Mts.) In: MAGYARI E. (szerk.): Késő negyedkori kvantitatív környezeti és klímarekonstrukciók a Déli-Kárpátokban (Late Quaternary Qualitative environmental and climate reconstructions in the South Carpathians) PROLONG PROJEKT előadóülés absztraktkötete. p. 24.

Vincze I., Orbán I., Birks H., Marinova E., Jakab G., Magyari E. (2014): Holocén erdőhatár változások a Déli-Kárpátokban: klimatikus és antropogén hatások a mai erdőhatár és fahatár összetételében.(Holocene treeline shifts in the South Carpathians: climatic and antropogenic impacts on the treeline vegetation). In: SCHMIDT D. – KOVÁCS M. – BARTHA D. (szerk.): X. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében nemzetközi konferencia absztraktkötete. – Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, p. 41.

 

2013

Vincze I., Magyari E, Orbán I, Marinova, E, Birks, H, Pál I, Finsinger W. (2013) Holocén erdőhatár változás a Déli-Kárpátokban: multi-proxy eredmények gleccsertavi üledékek vizsgálata alapján. Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 16. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2013. május 23-25 Orfű, pp. 42-43.

 

2012

Magyari, E.K., Buczkó, K., Demény, A., Kern, Z., Vennemann, T., Fórizs, I., Vincze, I. (2012) A 13,600-year diatom oxygen isotope record from the South Carpathians (Romania): reflection of winter conditions and possible links with North Atlantic circulation changes. International Paleolimnology Symposium IPS2012 Glasgow SECC 21-24 August, 2012. Abstract Book, p. 22.

Magyari, E., Demény, A., Buczkó, K., Kern, Z., Vennemann, T., Fórizs, I., Vincze, I., Braun, M., Kovács, J.I., Veres, D. (2012) 13600 éves diatóma alapú oxigén izotóp adatsor a Déli-Kárpátokból: a téli félév éghajlatának rekonstrukciója és kapcsolata az észak-atlanti oszcillációval. PAGES 2012 előadóülés, MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet, 2012. április 11.

Magyari, E.K., Demény, A., Buczkó, K., Kern, Z., Vennemann, T., Fórizs, I., Vincze, I., Braun, M., Kovács, J.I., Veres, D. (2012) 13600 éves diatóma alapú oxigén izotóp adatsor a Déli-Kárpátokból: a téli félév éghajlatának rekonstrukciója és kapcsolata az észak-atlanti oszcillációval. 15. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés. Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, p. 17.

Pál, I., Vincze, I., Ferenczy Gy., Braun, M., Molnár, M., Magyari, E. (2012) Rövid távú holocén klímafluktuációk vegetációra gyakorolt hatása a Déli-Kárpátok Retyezát hegységében. 15. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés. Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, p. 20-21.

Vincze, I., Pál, I., Vennemann, T., Demény, A., Buczkó, K., Fórizs, I., Kern, Z., Braun, M., Magyari, E. (2012) Késő-glaciális és holocén oxigénizotóp-alapú klímarekonstrukció hibahatár becslése a Déli-Kárpátokban tavi üledékek elemzése alapján. 15. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés. Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, p. 28-29.