Erős Ágnes

tudományos segédmunkatárs

Munkahely: ELTE Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Levelezési cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Telefon: +36-1-372-2500/8722
Fax: +36-1-381-2130
Email: agneros(at)gmail(dot)com

 

Publikációs lista

Fő kutatási téma
A Szent Anna-tó üledékének paleogenetikai vizsgálata metabarcoding módszerrel
Európai vörösfenyő populációgenetikai vizsgálata a kárpáti régióban

Végzettség
2014 ELTE TTK Biológus MSc, Molekuláris Genetika, Sejt- és Fejlődéstudomány szakirány
Diplomamunka címe: A humán írisz színének igazságügyi célú predikciója DNS vizsgálatok alapján
2011 ELTE TTK Biológia BSc
Szakdolgozat címe: Forsythia fajok lignántermelése in vivo és in vitro

Munkahelyek
2014 – tudományos segédmunkatárs, MTA–MTM–ELTE Paleontológiai Kutatócsoport

Ösztöndíjak
2013 tavaszi szemeszter – Erasmus ösztöndíj, Aarhus University, Dánia

Közéleti tevékenység
Fiatalok Természetismereti Klubja (FTK, a Magyar Biológus Társaság Ifjúsági Alosztálya) tagja

Nyelvismeret
magyar: anyanyelv
angol: folyékony nyelvtudás (középfokú C típusú nyelvvizsga)