Szentesi Zoltán

tudományos segédmunkatárs

Munkahely: MTM Őslénytani és Földtani Tár
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Levelezési cím: 1431 Budapest, Pf. 137
Telefon: +36-1-210-1075/2307
Fax: +36-1-338-2728
Email: crocutaster(at)gmail(dot)com
Honlap: http://magyardinoszaurusz.hu/szentesi-zoltan/

 

Fő kutatási téma
Mezozoós kétéltűek vizsgálata, különös tekintettel az iharkúti (Bakony) felső-kréta (santoni) lelőhely taxonómiai, paleobiológiai és paleobiogeográfiai feldolgozására
Negyedidőszaki kétéltűek a Villányi-hegységből

Végzettség

2008 okleveles geológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
értekezés címe: Az Iharkúti késő-kréta kétéltű fauna

Munkahelyek
2013 – muzeológus, MTM Őslénytani és Földtani Tár
2012 tudományos segédmunkatárs, ELTE TTK Őslénytani Tanszék
2011 – 2013 tudományos segédmunkatárs, MTA–MTM Paleontológiai Kutatócsoport (2012-től MTA–MTM–ELTE Paleontológiai Kutatócsoport)
2008 – 2011 PhD hallgató, ELTE TTK Őslénytani Tanszék

Tudományos közéleti tevékenység
2006 – Magyarhoni Földtani Társulat, Őslénytani–Rétegtani Szakosztály tagja
2006 – European Association of Vertebrate Paleontologists tagja

Oktatási tevékenység
2010 – Az Alkalmazott mikropaleontológia című MSc tantárgy keretein belül előadás és gyakorlat tartása: A diatómák alkalmazása a biosztratigráfiában és a környezetvédelemben (ELTE TTK Őslénytani Tanszék)
2010 – BSc őslénytani gyakorlathoz tartozó terepgyakorlatok tartásában közreműködés (ELTE TTK Őslénytani Tanszék)
2009 – Gerinces paleontológia című BSc tárgy keretein belül Gerinces őslénytani alapok és A kétéltűek vázmorfológiája és evolúciója előadások megtartása (ELTE TTK Őslénytani Tanszék)
2008 – Gerinces őslénytani gyakorlat tartása a BSc Őslénytani gyakorlat keretein belül (ELTE TTK Őslénytani Tanszék)

Elismerések, díjak
2011 rendszeres tudományos ösztöndíj, adományozó: ELTE HÖK
2010 Ösztöndíj a spanyolországi késő-kréta (Chera és La Solana, campani-maastrichti) lelőhelyek kétéltű faunájának feldolgozására és összehasonlítására az iharkúti leletekkel, adományozó: Hantken Miksa Alapítvány
2008 „Legjobb Diákelőadás” I. díj, 11. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, adományozó: Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani–Rétegtani Szakosztálya
2008 Eötvös-napi TDK bemutatkozó előadás
2008 előadás kategória III. díj, XXXIX. Ifjú Szakemberek Ankétja
2007 V. helyezés, 28. OTDK konferencia, Fizika, Földtudományok, Matematika szekció, Őslénytan tagozat, Szeged
2007 – 2008 egyszeri és rendszeres tudományos ösztöndíjak, adományozó: ELTE HÖK
2007 I. díj, ELTE TTK Kari geológus TDK
2006 II. díj, ELTE TTK Kari geológus TDK
2006 „Legjobb Diákposzter” I. díj, 9. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, adományozó: Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytani–Rétegtani Szakosztálya

Tudományos ismeretterjesztés

2006 – részvétel kiállítások szervezésében és megvalósításában:
Mecseki dinoszaurusz lábnyomok az ELTE TTK-n, 
Magyar Dinoszauruszok a Csodák Palotájában és a Természettudományi Múzeumban, 
Coca-Cola Geológiai és paleontológiai bemutatóterem és interaktív kiállítás