Sebe Krisztina

tudományos főmunkatárs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                        

Munkahely: MTM Őslénytani és Földtani Tár 
1083 Budapest, Ludovika tér 2.                             
Levelezési cím: 1431 Budapest, Pf. 137
Email: sebekrisztina.geo(at)gmail(dot)com 

MTMT | Publikációs lista

Fő kutatási téma

A Kárpát-medence miocén riftesedése a Dél-Dunántúlon

A Dunántúl neogén-kvarter fejlődéstörténete

Barlangi lelőhelyek vizsgálata (Mecsek, Villányi-hegység, Dunántúli-középhegység)

Dél-dunántúli prekainozoos rétegtan

Tudományos fokozat

2009 PhD, Pécsi Tudományegyetem

értekezés címe: A Nyugat-Mecsek és környezete tektonikus geomorfológiai elemzése

 

Munkahelyek
2023                       HUN-REN–MTM–ELTE Paleontológiai Kutatócsoport, tudományos főmunkatárs

2011-2023            Pécsi Tudományegyetem, Földtani és Meteorológiai Tanszék; 2017- egyetemi docens

2003-2007            MECSEKÉRC Zrt., Pécs

2000-2003            Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi Intézet, Földtani Tanszék, PhD-hallgató

 

Kutatási projektek

Témavezetőként:

2021-2025           A Kárpát-medence kialakulásának kezdetei: korai szinrift szerkezetalakulás a Dél-Dunántúlon (NKFIH FK138638)

2017-2019           TÉT_16-1-2016-0004 kétoldalú projekt: Felső-miocén–pliocén üledékek rétegtana és korrelációja a horvát-magyar határ két oldalán

2012-2016           OTKA PD 104937: Poszt-rift fázis és medenceinverzió – egy nagy töréses öv neotektonikai fejlődéstörténete a Kárpát-medencében

2012.03-04.         A Stiftung Aktion Österreich-Ungarn kutatási ösztöndíja egyhónapos ausztriai munkára (pleisztocén defláció)

Résztvevőként:

2022-2026           A Pannon-tó endemikus puhatestű faunája: taxonómia, paleoökológia, biokronológia, evolúció (NKFIH K143787 projekt; vezető kutató: Magyar Imre)

2016–2019          A pannóniai emelet rétegtana a Dél-Dunántúlon (K116618 sz. OTKA projekt; vezető kutató: Magyar Imre)

2018-2019           Korrelation miozäner Vulkanite aus Ungarn mit vulkanischen Ablagerungen in Österreich und Tschechien – Osztrák-Magyar Akció Alapítvány projekt (vezető kutató: Haranginé Lukács Réka)

2017-18, 2018-19, 2019-20           Pécsi Tudományegyetem, Emberi Erőforrások Minisztériumának Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program I., II. és III.

2008-2011           A szél hatása a késő-neogén–negyedidőszaki üledékképződésre és a domborzat alakulására a Magyar-középhegységben és előterében (62478 sz. OTKA projekt; vezető kutató: Müller Pál Mihály)

2003                      A "Mecsekalja tektonikus öv" Pécs városában (43284 sz. OTKA projekt; vezető kutató: Szederkényi Tibor)

2001-2004           PTE NKFP projekt: Dél-Dunántúl komplex hulladékkezelési és rekultivációs technológia, valamint monitoring-rendszer kifejlesztése és alkalmazása

 

Elismerések, díjak

2012       MTA Földtudományok Osztálya Szádeczky-Kardoss Elemér Díja

2005       A Magyar Földrajzi Társaság Választmányának Ifjúsági Szakirodalmi Társasági Ösztöndíja

1999      JPTE Földrajzi Intézet Prinz Gyula Ifjúsági Díja

1999      Országos Tudományos Diákköri konferencia, Földtan szekció: a Magyar Állami Földtani Intézet különdíja

 

Ösztöndíjak

2023-2024           MTA Gyermeket nevelő kutatók támogatása nagydoktori disszertáció előkészítésére

2015-2018           Bolyai János posztdoktori ösztöndíj Dél-Dunántúl késő-miocén – kvarter fejlődéstörténetének kutatására

2015.04.               CEEPUS ösztöndíj Szlovákiába oktatásra és közösen végzett geomorfológiai-fejlődéstörténeti kutatásra (kvarter defláció)

2015.05.               PTE Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya kétoldalú ösztöndíja egyhetes horvátországi közös munkára miocén-kvarter üledékek és szerkezetalakulás vizsgálatára

2014.05.               PTE Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya kétoldalú ösztöndíja egyhetes horvátországi tanulmányútra miocén-kvarter üledékek és szerkezetalakulás témakörében

2013-2014           Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj

2012.08.               Meeting of Young Researchers in Earth Science 2012 – The Sedimentary Record of Landscape Dynamics (Salt Lake City, USA): pályázat útján elnyert részvétel

2012.05.               PTE Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya kétoldalú ösztöndíja egyhetes lengyelországi tanulmányútra (triász rétegtan, őslénytan és szedimentológia)

2004                      PTE rektori pályázat az Angol-magyar geomorfológiai szótár kiadására

2001-2002           Universität Bayreuth, Németország, Lehrstuhl für Geomorphologie, Erasmus ösztöndíj (neotektonika, geomorfológia)

 

Tudományos közéleti tevékenység

Magyarhoni Földtani Társulat (1996-; 2007 óta a Dél-dunántúli Területi Szervezet vezetőségi tagja, 2011-től az Általános Földtani Szakosztály titkára, 2018-2021 vezetőségi tagja; 2021- választmányi tag; HunTek/Magyar Tektonikai Munkacsoport, Őslénytani Szakosztály tagja)

MTA X. osztály Földtani Tudományos Bizottság bizottsági tag (2021-)

MTA Földtani Tudományos Bizottság Szedimentológiai Albizottsága (2004-; 2012-2015 titkár)

Magyar Rétegtani Albizottság kvarter, neogén I., neogén II. (pannóniai), triász és paleozoos munkabizottsága (2008-)

International Quaternary Association Magyar Nemzeti Bizottság (2014-)

International Association of Sedimentologists (2008-)

Pécsi Akadémiai Bizottság Földtani és Bányászati Munkabizottsága (2007-)

Lektorálás: Sedimentary Geology, Geomorphology, Geology, Quaternary International, Comptes Rendus Geoscience, Geologica Carpathica, Geologia Croatica, Földtani Közlöny

OTKA/NKFIH/ÚNKP pályázatok bírálata

Szerkesztőbizottsági tagság: Central European Geology; GEO&BIO (before 2018 Proceedings of the National Museum of Natural History of Ukraine)

 

Oktatási tevékenység

1999-     Pécsi Tudományegyetem, földrajz, geográfus, környezettan, biológia és földtudományi szakosoknak, BSc, MSc és PhD hallgatóknak, angolul és magyarul: Magyarország földtana, Földtani térképezés, Földtani alapismeretek, A térinformatika földtudományi alkalmazásai, Oceanográfia, Szedimentológia, Terepgyakorlat I., Terepgyakorlat II-III., Szerkezetföldtan, Földtani szerkesztési