Nyerges Anita

tudományos segédmunkatárs

Munkahely: ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
Levelezési cím: 1518 Budapest, Pf. 32
Telefon: +36-1-372-2500/8732
Fax: +36-1-381-2130
Email: anyerges(at)caesar(dot)elte(dot)hu

 

 

Fő kutatási téma
Kainozoós mészvázú nannoplankton csoportok taxonómiai vizsgálata és szerepük meghatározása a biogeokémiai ciklusban
Cserépváralja-1 fúrás felső-eocén alsó-oligocén nannoplankton flórájának kvantitatív elemzése és biosztratigráfiai feldolgozása
Mecseki alsó-toarci rétegek nannoplankton együttesének biosztratigráfiai feldolgozása a Réka-völgyi szelvényből

Végzettség
2014    okleveles geológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
2010    földtudományi kutató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Munkahelyek
2015 – tudományos segédmunkatárs, MTA–MTM–ELTE Paleontológiai Kutatócsoport
2007 – 2009 technikai asszisztens, Magyar Természettudományi Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár

Elismerések, díjak
2014 „Legjobb hallgatói kutatómunka” III. helyezés, 17. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés,Győr (MFT)

Tudományos közéleti tevékenység
2015 – International Nannoplankton Association tagja
2007 – Magyarhoni Földtani Társulat tagja